Keyserbosch herfst Voor rust & ruimte

 

Keizerbosch WPN (Small)

Het voormalige Premonstratenserklooster "Keyserbosch" is een rechthoekig gebouw met verdieping en schilddak; thans zijn het twee boerenwoningen en bijbehorende stal (bouwjaar 18e eeuw). 


Er is een koetspoort en segmentboogroosters in hardstenen omramingen; tevens is er een geprofileerde daklijst. 
Boven de koetspoort bevindt zich een wapensteen. 
De geschiedenis leert dat het hier gaat om een voormalig vrouwenklooster. 


Rond 1200 stichtten de Norbertijnen van Averbode dit klooster. Het was een zogenaamd adellijk stift. De adel droeg niet alleen bezittingen bij maar ook hun dochters. 


In 1353 woonden er 25 exclusieve adellijke nonnen, echter met zo'n leefwijze, dat van een religieuze geest nog maar nauwelijks kon worden gesproken. Toch was het pas in 1605 zover dat het hoogste bestuursorgaan der Norbertijnen bepaalde dat de leefregel van Keyserbosch strikter moest worden nageleefd. De nonnen werd gesommeerd weer in de pas te gaan lopen. 
Hiertoe waren zij echter niet meer in staat en de een na de andere non trad uit. De vier nonnen die tenslotte overbleven, werden naar huis teruggestuurd. 
Het klooster bleek uitgeleefd. 


Hierna begon men opnieuw, maar nu zonder adeldom. 
De bestaande gebouwen werden gerestaureerd en nieuwe werden bijgebouwd. 
Toen alles puntgaaf in orde was kwam helaas Napoleon, die heeft alles en iedereen buiten de deur gezet.

(Vrij naar een stuk van de hand van de redactie van  Heemkundevereniging "Oos Naer")