Maart 2020

Maatregelen omtrent COVID19-virus

Op 16 maart kregen we bericht dat we door de COVID-19 maatregelen voorlopig geen cliënten mochten ontvangen op de zorgboerderij.
Na overleg met CLZ* konden we zorg op maat bieden aan onze cliënten. 
Naarmate de weken vorderde en de COVID-19 piek voorbij was, zijn wij weer langzaam kunnen opstarten met de dagbesteding. 
Alle zorg die we momenteel bieden en de bijbehorende maatregelen zijn in overleg met CLZ. 

Wij hopen dat iedereen gezond blijft!

Team Zorgboerderij klooster Keyserbosch


*Coöperatie Limburgse Zorgboeren, hier is de zorgboerderij bij aangesloten