Samenwerkingen

Onze zorgboerderij is aangesloten bij CLZ (Coöperatie Limburgse Zorgboeren). Zij regelen de indicaties, het financiële gedeelte en beschikken over een klachtenprocedure voor de deelnemers.

De zorgboerderij is aangesloten bij de LLTB (Limburgse land- en tuinbouwgrond). De LLTB zorgt voor de verbinding tussen de land- en tuinbouw en de maatschappij.

Onze zorgboerderij is aangesloten bij de Federatie Landbouw- en Zorg en beschikt over het kwaliteitskeurmerk ‘kwaliteit laat je zien’. Dit wordt getoetst door een onafhankelijk Kwaliteitsbureau.

De plattelandscoöperatie zorgt voor verbinding tussen boerderij en maatschappij, boer en burger en draagt bij aan een duurzaam platteland.

Heeft u interesse of vragen?

Neem contact met ons op